Nederlandse Vuurtoren Vereniging


Algemene informatie Nederlandse Vuurtoren Vereniging

Onder invloed van moderne communicatiemiddelen zoals satelliet en GPRS is maritieme verplaatsing en positiebepaling niet meer afhankelijk van de grote verscheidenheid van vuurtorens met hun lichtkarakters. De moderne tijd brengt met zich mee dat vuurtorens worden gedoofd en worden afgestoten. Toch zijn er –ook in Nederland- nog bemande vuurtorens of Maritieme Verkeercentrales die méér doen dan met de verrekijker uitzien over het water. Alarmering, Marifoon-communicatie, reddingswerk, handhaving, coördinatie  en noodzakelijk toezicht op het maritiem toegewezen gebied. In onze wereldhavens, onze kuststrook is het eenvoudig te druk, te grootschalig door de beroeps- en pleziervaart.

De Nederlandse Vuurtoren Vereniging 

De Nederlandse Vuurtoren Vereniging  (NVV) is in 1992 opgericht in Almere. Het is een vereniging voor verzamelaars van vuurtorens. Van onze NVV zijn schippers, (oud) vuurtorenwachters, bootjesmensen en landrotten lid. Momenteel zijn er ongeveer 450 leden, voornamelijk uit Nederland afkomstig. Vanwege het “vuurtorengevoel” zien leden van de NVV het liefst vuurtorens branden en bemand met lichtwachters.

De NVV zet zich in en ondersteunt initiatieven tot behoud van het maritieme erfgoed van vuurtorens en wat daarmee verband houdt. Zo zijn er liefhebbers die voormalige lichtschepen in puike staat houden (Hellevoetsluis en Den Helder), een vuurtorenmuseum runnen (Hoek van Holland), een B&B hebben in een oude vuurtoren (Harlingen) of zich inzetten om een afgestoten vuurtoren als erfgoed te behouden (Nieuwe Sluis).

Onze NVV-leden maken vuurtorenboeken, schrijven over vuurtorens, verzamelen alles wat met vuurtorens te maken heeft. Postzegels, foto’s, ansichtkaarten, vuurtoren-verzamelaria en historische feiten. NVV-leden zijn reislustig. Over de gehele wereld worden al reizend vuurtorens bezocht. Op internet zijn tientallen vuurtorensites te vinden.

Bij de landelijke voor- en najaarsvergaderingen wordt steevast een vuurtoren bezocht.          De Nederlandse Vuurtoren Vereniging brengt 4 x per jaar het glossy blad “De Vuurboet” uit. De vereniging heeft een eigen website: www.vuurtorens.org


Nederlandse Vuurtoren Vereniging in De Linde

Website
www.vuurtorens.org

> Terug naar verenigingen