Doelstelling en missie

Stichting ASE wil met exploitatie van Wijkgebouw “De Linde” de leefbaarheid in het centrum van Etten- Leur bevorderen. In en rondom het gebouw worden activiteiten georganiseerd door verenigingen en (veelal non-profit) organisaties, waarbij iedereen welkom is.  De Linde wil daarmee de ontmoetingsplek, “de huiskamer” van de wijk worden, waar iedereen zich thuis voelt.