Bestuur

Het gebouw De Linde is eigendom van de Stichting ASE, die verantwoordelijk is voor de exploitatie. Het bestuur van deze stichting bestaat thans uit de volgende personen:

Harrie Dirkx
Voorzitter: dirkx0@gmail.com
Mario Vugts
Penningmeester: mvugts@luyten.nl
Jacques van Oers
Secretaris: jj.vanoers@gmail.com
Ankie de Hoon
Lid: ankiedehoon@gmail.com