Nieuws

YOGA IN DE LINDE  16 augustus 2019

Dit najaar starten we weer met Yogalessen in De Linde. Daarover willen we u graag meer vertellen. De lessen zoals deze vanuit een vrijwilligerspositie in de afgelopen drie jaar gegeven zijn geweest, worden nu omgezet naar ondernemerschap. Dat betekent dat de financiële regeling die de Yogales zo laagdrempelig maakte zal komen te vervallen en er een iets hoger, maar toch aantrekkelijk, prijskaartje voor in de plaats komt. In een later stadium dan dat we dit nu schrijven hoort u daar meer over. Mocht u in de tussentijd hierover informatie willen ontvangen, mailt of belt u dan met Nicole Blankers: 06 33689613 en/of  blankersnicole@hotmail.com. In de verdere organisatie rondom de les verandert er voor u niets.

En dan is er nog een tweede verandering waarmee wij blij zijn: de Yoga wordt uitgebreid! Hierdoor kunnen nog meer mensen en wel op verschillende tijden in de week met ons genieten van een heerlijke in- en ontspannende les. Naast de maandagmiddag wordt het ook op diezelfde avond mogelijk om Yogalessen te volgen. Fijn om de mensen die overdag werkend zijn of druk hier een plekje te kunnen bieden. De dinsdagochtendgroepen blijven gehandhaafd, maar vinden een uitbreiding naar de vrijdagochtend. Ook dat is winst. Zeker als u om welke reden dan ook een gemiste les wilt inhalen of mogelijk zelfs tweemaal in de week Yoga wilt beoefenen.

Dit alles betekent, dat u van harte uitgenodigd bent voor een proefles om eens te proberen of u dat net zo gezellig en gezond vindt als wij. In het volgende overzichtje ziet u de verschillende lessen van de week:

maandag: 13.45 – 15.00 *
15.30 – 16.45 *
18.30 – 19.45
20.15 – 21.30
dinsdag:     9.15 –  10.30 *
11.00 – 12.15 *
vrijdag:       9.15 – 10.30
11.00 – 12.15

*Bij aanmelding voor de maandagmiddag en dinsdagochtend komt u op de wachtlijst te staan.

In de schoolvakanties Zuid zijn er geen lessen en deze worden dan ook niet aan u doorberekend. Graag tot ziens in De Linde!

Info en/of aanmelding:
Nicole Blankers , 06 – 3368 9613 ,
email blankersnicole@hotmail.com

yoga> Terug naar nieuwsoverzicht