Nieuws

SAMENTUIN VAN GOGH – OPROEP  16 augustus 2019

Lijkt sociaal en ecologisch (moes)tuinieren u iets? Doe dan mee en geef u dan als vrijwilliger op.

Sinds maart 2014 is in de tuin van Amarant op de hoek van de Anna van Berchemlaan en de Lambertusstraat in Etten-Leur de Samentuin van Gogh gevestigd. Deze tuin onderscheidt zich op 2 manieren van een reguliere volkstuin of buurtmoestuin: een samentuin is een tuin waarin mensen samen ecologisch tuinieren. Samen houdt in, dat de vrijwilligers/ buurtbewoners die in de tuin werken geen eigen stukje grond in beheer hebben, maar dat ze de volledige tuin samen onderhouden. De oogst wordt ook onder elkaar verdeeld. Bovendien worden kinderen van de groepen 5 of 6 van de IKC de Vincent school zo veel als mogelijk bij het zaaien, planten en oogsten betrokken.

Ecologisch betekent, dat er geen kunstmest en geen chemische bestrijdingsmiddelen worden gebruikt. Er wordt alleen organische bemesting toegepast, d.w.z. compost en/of dierlijke mest. Het zaad en plantmateriaal is van biologische oorsprong. Om bodemziekten te voorkomen wordt wisselteelt toegepast. Andere aantastingen worden zo veel mogelijk voorkomen door de tuin op een zo natuurlijk mogelijke manier in te richten.

page25image45215104
Op woensdagen van 9.00 tot 12.00 uur is het gezamenlijke werkmoment van de 4 vrijwilligers die op dit moment de tuin beheren. Verder kan je wanneer je wil in de tuin werkzaam zijn. De kinderen nemen op bepaalde woensdagen deel aan de reguliere zaai-, plant- of oogstactiviteiten. Ook tuinieren ze in hun eigen zes vierkante metertuintjes.

In drukke tijden (zoals het voorjaar) of tijdens vakantieperioden, is een team van 4 personen te klein om een tuin van deze omvang en met de door ons gekozen ecologische werkwijze optimaal te onderhouden. Vandaar dat wij op zoek zijn naar belangstellenden om ons team te komen versterken.

Wanneer kun je in aanmerking komen als vrijwilliger?
Je zult op de eerste plaats de ecologische principes dienen te onderschrijven en de daar uit voortvloeiende werkwijze. Je hebt in je agenda in elk geval voldoende ruimte om meestentijds aanwezig te kunnen zijn op de gezamenlijke werkochtend op woensdag. Werkervaring en kennis met (ecologisch) tuinieren is natuurlijk mooi meegenomen, maar zeker geen absolute voorwaarde. Kenmerk van een samentuin is immers, dat je op een informele manier veel van elkaar kunt leren over natuur, voeding, (moes)tuinieren en samenwerken.

Zoals in de tuin het ecologische principe van biodiversiteit belangrijk is, is ook het team vrijwilligers een diversiteit aan mensen: iedereen is welkom, ongeacht leeftijd, opleidingsniveau, afkomst, gezinssituatie, beperkingen of juist bijzondere talenten. Maar omdat het huidige team voor het merendeel (3 v/d 4) bestaat uit vrijwilligers die ouder zijn dan 60 jaar, zou het voor de toekomst en het voortbestaan van de samentuin van Gogh wel heel fijn zijn, dat wat jongere kandidaten belangstelling tonen.

Het is ons voornemen om nieuwe kandidaten enkele weken op proef mee te laten draaien, zodat zowel wij als de kandidaten kunnen inschatten of het samen in een ecologische moestuin werken wel passend is. En vooral ook leuk en gezellig.

Voor aanmeldingen kunt u zich richten tot Antoon Lambregts via een e-mail naar: antoonlambregts@kpnplanet.nl of telefonisch : 076-5322612.> Terug naar nieuwsoverzicht